top of page

UAN

UAN - czyli uczniowie, absolwenci, nauczyciele.


Galeria multimedialna Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi to nowa formuła prezentacji twórczości uczniów, absolwentów i nauczycieli ZPSP w Łodzi. Miejsca to jest zderzeniem twórczości osób  reprezentujących kolejne etapy rozwoju twórczego od ucznia do mistrza. Projekt umożliwieni uczniom oraz absolwentom zaprezentowanie swojego dorobku artystycznego szerszej publiczności w przestrzeni profesjonalnej galerii internetowej. 

Projekt UAN dzieli się na dwa programy reprezentujące dwa rodzaje działań. Są to Galeria Mobilna i Galeria Multimedialna.
 

Działania Galerii Mobilnej będą polegać na prezentowaniu twórczości osób związanych z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi w systemie UAN w galeriach na terenie Łodzi i Województwa. Podczas realizacji tego projektu, szkoła będzie współpracować z miejskimi oraz wojewódzkimi instytucjami kultury.

Galeria Multimedialna będzie funkcjonować po postacią niniejszej strony, na której będzie prezentowany przede wszystkim dorobek artystyczny uczniów i absolwentów. 

bottom of page